12 марта, 2017 20.10
видео
Видео: Министерство информации ДНР / Youtube
7 марта, 2017 18.17  
4 марта, 2017 22.48